Coaching

Z terminem coachingu spotkał się chyba każdy, jednak mało kto ma pojęcie, co tak naprawdę robi coach. W dużym skrócie pomaga podnieść jakość życia (prywatnego lub zawodowego) poprzez towarzyszenie klientowi w odkrywaniu i wykorzystywaniu osobistego potencjału. Coaching jest więc metodą wspierania rozwoju w formie cyklu spotkań coacha z klientem. W ich trakcie coach aktywnie słucha, zadaje pytania, stosuje narzędzia i zadania rozwojowe oraz pomaga klientom w wyznaczeniu ważnych dla nich celów i planów działania do tego zmierzających, aktywnie słuchając, zadając pytania oraz stosując dedykowane narzędzia i zadania rozwojowe.

W ramach naszej pracy coachingowej świadczymy następujące usługi:

COACHING OSOBISTY/ŻYCIOWY

Tzw. life coaching jest bardzo szeroką dziedziną - może dotyczyć kreatywności, zdrowia i prezencji, niezależności finansowej, budowania zdrowych relacji, przygotowywania planów wychowywania dzieci, pomocy w rozwoju zawodowym (coaching kariery) itd. Wszystko zależy od tego, w czym konkretnie potrzebujesz wsparcia.

COACHING BIZNESOWY

Business coaching powstał z myślą o właścicielach firm i kadrze zarządzającej - skupia się na realizacji celów biznesowych firmy. Wykazuje bardzo dobrą synergię z coachingiem osobistym.

 

 

COACHING GRUPOWY

W procesach coachingu grupowego korzysta się z metod pracy warsztatowej - jest nastawiony na indywidualną pracę każdego członka grupy z coachem, ale zapewnia również wsparcie reszty uczestników.

 


 

Coaching, a inne formy rozwojowe:

COACHING, A SZKOLENIE

Coaching i typowe szkolenia łączy motywowanie do korzystnych zmian i doskonalenia posiadanych umiejętności oraz wykorzystanie aktywnego słuchania i zadawania pytań. W procesach coachingowych o wiele większy nacisk kładzie się jednak na osobistą odpowiedzialność klienta i jego zaangażowanie w podejmowane działania. Zakres pracy coachingowej jest też znacznie większy - może objąć wszystkie czynniki wpływające na realizację założonych celów, np. rozwój osobisty, motywację, poczucie własnej wartości, organizację pracy, środowisko, a nawet balans między życiem osobistym i zawodowym.

COACHING, A PSYCHOTERAPIA

Obie te formy pracy nad sobą nie dają gotowych rozwiązań i aktywnie angażują klienta w poprawę jakości jego życia. Jest jednak między nimi zasadnicza różnica - w przypadku coachingu najważniejsza jest teraźniejszość i dążenie do możliwie najlepszej przyszłości, natomiast w klasycznej psychoterapii chodzi o poradzenie sobie z przeszłymi zdarzeniami mającymi negatywny wpływ na aktualny stan psychiczny i jego poprawę. To oczywiście bardzo duże uproszczenie, ale dobrze obrazuje sytuację.

COACHING, A MENTORING

Mentoring to proces zmierzający do osiągnięcia celów zawodowych na bazie relacji mistrz-uczeń. Mentor będzie zatem ekspertem o dużym doświadczeniu w danym zawodzie - to właśnie on napędza rozwój zawodowy klienta. Zarówno w coachingu, jak i w mentoringu chodzi właśnie o wspieranie klienta w realizacji jego celów. Inny jest jednak model rozwoju - w coachingu odbywa się na podstawie potencjału klienta i brak w nim typowego elementu przekazywania wiedzy i doświadczeń ze strony coacha.

 


 

Ile czasu trwa coaching?

Wszystko zależy od tego, ile czasu dany klient potrzebuje na wypełnienie przyjętych celów. Rozwój osobisty tą metodą może więc trwać zarówno kilka miesięcy, jak i znacznie dłużej.

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Organizowane przez nas spotkania trwają 60-90 minut i odbywają się co 2-3 tygodnie. Klient ma więc sporo czasu na realizację pomniejszych celów wyznaczanych na poszczególnych sesjach coachingowych.

Zawsze proponujemy tzw. sesję coachingową „ZERO”, na której można poznać podstawy coachingu i zapoznać się z coachem. Pozwala to uniknąć potencjalnych niekompatybilności na linii klient-coach. WAŻNE!! SESJA „ZERO” JEST CAŁKOWICIE DARMOWA.

Coaching z ERP Progressio daje gwarancję:

  • Pracy zgodnej z KODEKSEM ETYCZNYM INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF)

  • Kluczowych kompetencji zgodnych z wytycznymi ICF

  • DOŚWIADCZONYCH COACHÓW – każdy ma za sobą wiele lat praktyki w roli coacha


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.