Coaching

Coaching jest metodą wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem, a klientem. Coach podczas spotkań, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów. Coach pomaga klientowi odnaleźć wewnętrzne zasoby potrzebne do realizacji celów oraz ustalić i wdrożyć plany działania. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

W ramach naszej działalności wykorzystując narzędzia coachingowe wspieramy klientów w poniższych obszarach:

COACHING OSOBISTY/ŻYCIOWY

Jest realizowany na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach itd.

COACHING BIZNESOWY

Coaching biznesowy polega na współpracy z coachem w kierunku realizacji celów biznesowych firmy, wyznaczonych przez ciebie jako właściciela biznesu lub wyznaczonych przez organizację. Skuteczne jest połączenie coachingu biznesowego z twoim coachingiem osobistym, gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki, kierunek i dynamikę rozwoju twojej firmy/biznesu.

 

 

COACHING GRUPOWY

Jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami i celami. W ramach sesji coachingu grupowego każdy członek grupy w pracy z coachem ma własny cel, a grupa ma za zadanie wspierać go.


Czym się różni coaching od innych form rozwoju:

COACHING, A SZKOLENIE
Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których celem jest przekazanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności oraz praca nad zmianą postaw. To co łączy coaching i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i aktywne słuchanie. Proces coachingu ważną rolę odgrywa osobista odpowiedzialność klienta oraz jego osobiste zaangażowanie za podejmowanie działania. W ramach coachingu jest możliwość pracy nad wszystkimi czynnikami wpływającymi na realizację założonego celu np. motywacją, wartościami, środowiskiem, organizacją pracy, równowagą pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

 

COACHING, A PSYCHOTERAPIA
To co łączy coaching i psychoterapię to fakt, że coach i psychoterapeuta nie przekazuje klientowi gotowych odpowiedzi i recept oraz jako cel wyznaczają sobie one poprawę funkcjonowania danej osoby. Coaching jest skupiony na tym, co się dzieje obecnie w twoim życiu oraz mocno obiera kierunek ku przyszłości. Klasyczna psychoterapia koncentruje się głównie na rozwiązaniu trudności wynikających z przeszłości, które mają wpływ na stan emocjonalny w danej chwili, poprawieniu ogólnego psychologicznego funkcjonowania, radzenia sobie z sytuacjami w pracy oraz w życiu codziennym.

 

COACHING, A MENTORING
Mentoring jest procesem wspierania podopiecznego w realizacji celów zawodowych w oparciu o relację mistrz-uczeń. Mentor to osoba, która w obszarze, w którym klient potrzebuje rozwoju jest ekspertem i posiada duże doświadczenie zawodowe. To co łączy coaching i mentoring jest cel tych form rozwoje czyli wspieranie klienta w realizowaniu jego celów. Coaching różni się od mentoringu tym, że zadaniem coacha nie jest doradzanie czy przekazywanie wiedzy i doświadczeń z danej dziedziny.


Ile czasu trwa coaching?

Czas trwania procesu coachingowego zależy to od indywidualnych potrzeb klienta i ilości celów krótko i długoterminowych, nad którymi pracujesz. Okres ten może wynosić od 3 do 6 miesięcy, a czasem nawet dłużej.

 

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Za nim rozpoczniemy pracę zawsze proponujemy naszym klientom tzw. sesję „ZERO” w ramach, której mogą poznać się z coachem, sprawdzić czy faktycznie relacja z nim im pasuje oraz doświadczyć coachingu. WAŻNE!! SESJA „ZERO” JEST SESJĄ BEZPŁATNĄ.

Sesje organizowane raz na 2-3 tygodnie i trwają od 60 do 90 minut. Pomiędzy sesjami klienci wyznaczają sobie zadania do realizacji w kontekście celów jakie chcą osiągnąć.

W ramach współpracy gwarantujemy:

  • Coachowie pracują zgodnie z KODEKSEM ETYCZNYM INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF)

  • COACHOWIE posiadają kluczowe kompetencje Coacha zgodnie z wytycznymi International Coach Federation

  • DOŚWIADCZONYCH COACHÓW – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sesji coachingowych


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.