Nasz zespół

Nasz Zespół tworzą ludzie, którzy z pasją podchodzą do rozwoju własnego oraz innych ludzi. Dzięki temu są kompetentni i odpowiedzialni, pokazujący możliwości „bycia lepszą wersją samego siebie każdego dnia”. Nasz Zespół to ludzie z bogatym doświadczeniem w różnych obszarach działalności biznesowej organizacji. Kadra, którą dysponujemy to przede wszystkim PRAKTYCY zarządzania i kierowania zespołami, zarządzania sprzedażą i obsługą klienta oraz pracy projektowej nad wyzwaniami biznesowymi. Połączenie ich DOŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI i PASJI jest gwarancją jakości i sukcesu Naszych KLIENTÓW oraz Naszej Firmy.

Ernest Grasela

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT ZARZĄDZANIA

"Małe kroki, które robisz do przodu są lepsze, niż duże, które tylko planujesz"

Certyfikowany trener, trener i konsultant Extended Disc oraz coach ACC International Coach Federation.
Menadżer z ponad 10 letnim doświadczeniem w kierowaniu ludźmi.
Ponadto doświadczony lider zespołów projektowych Lean Six Sigma zajmującymi się upraszczaniem procesów w firmach w oparciu o narzędzia Lean Management.
Trener i audytor metody 5S.
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych, których celem była poprawa jakości komunikacji, wzrost efektywności zawodowej menadżerów, doskonalenie kompetencji kierowniczych kadry menadżerskiej. Realizował autorskie projekty rozwojowe, które zawsze są dostosowane do specyfiki pracy uczestników i branży. W swojej pracy koncentruje się na efektywności i osiąganiu założonych celów oraz na rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoją menadżerowie zespołów handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz ich pracownicy. Podczas realizacji szkoleń dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki i sposobu uczenia się przez tę grupę uczestników. Szkolenia prowadzone przez niego są oceniane jako niezwykle ciekawe i praktyczne.

Prywatnie pasjonuje grami komputerowymi i współuczestniczy w propagowaniu kultury polskiej poprzez współtworzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie” i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego. Lubi piesze wędrówki po Tatrach i innych szczytach polskich gór.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie zespołem.
 • Budowania zespołów.
 • Przywództwo.
 • Komunikacja w zespole.
 • Motywowanie pracowników.
 • Metoda 5S
 • Coachingowy styl kierowania.
 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Szkolenia sprzedażowe dla handlowców i pracowników obsługi bezpośredniej
Zbigniew Kowalski

Zbigniew Kowalski

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT / PROJECT MANAGER / TRENER

"Myśl procesowo, działaj projektowo"

Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, Project Manager oraz Trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych przy wykorzystaniu metod i narzędzi Lean Management i Six Sigma.

Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt`s i Green Belt`s; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą DMAIC, PDCA (w tym 5s, Kaizen). Inicjator kół jakości, projektów 5s, pasjonat ciągłego doskonalenia.

Doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach (operacyjnych i menedżerskich), pozwoliło mu uczyć się od innych współpracowników i dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Jeżeli zapytasz: “I co z tego?” – odpowie: świadomość, że zarówno w ludziach jak i procesach jest niekończący się potencjał doskonalenia, a droga Six Sigma i Lean Management jest najlepszą receptą by to wykorzystać.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Six Sigma: White Belt/Yellow Belt, Green Belt.

 • Lean Management/Lean Manufacturing ( 5s, Muda, Kaizen, Visual Management, KPI, System Sugestii, Koła Jakości, PDCA, DMAIC, 8D).

 • Narzędzia analizy danych (Limity specyfikacji, Limity kontrolne, Histogram, Yamazumi Board).

 • Diagram Ishikawy, Diagram pokrewieństwa, How-How, Kanban, 5 Why, Gemba Walk

 • SIPOC, VOC, CTC/CTQ, FMEA.

 • Matryce kontroli-wpływu, ryzyk; Standaryzacja pracy (SOP, Instrukcje Stanowiskowe, Checklisty , Poka-Yoke).

 • Zarządzanie procesowe, Mapowanie procesów, BizAgi Process Modeler. Optymalizacja procesów biznesowych.

 • Efektywne prowadzenie spotkań, Zarządzanie Zespołem.

 • Negocjacje w biznesie.

Krzysztof Czyrnek

Krzysztof Czyrnek

TRENER BIZNESU / COACH / KONSULTANT HR

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem". Carl Gustav Jung

Certyfikowany Trener i Coach biznesowy. Swoje kompetencje budował między innymi w szkole trenerów ROZVIYAK oraz szkole Coachów Akademii SET. Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzania strategicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Na przestrzeni lat doskonalił swoje umiejętności podczas szeregu szkoleń i warsztatów w jednej z największych firm w Polsce.

Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu rozwoju umiejętności trenerskich, umiejętności menadżerskich, przywództwa, sprzedaży oraz umiejętności komunikacyjnych. Wspiera swoich klientów w rozwoju zarówno indywidualnym jak i wspiera organizacje i zespoły.

Zawodowo ostatnie 12 lat związane jest z obszarem HR z czego 5 lat na stanowisku HR Bussines Partnera. Na swojej drodze zawodowej zajmował się sprzedażą oraz zarządzał rozproszonymi zespołami sprzedażowymi.

W wolnych chwilach pasjonat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem portretu, reportażu i dokumentu. Prowadzi warsztaty wprowadzające w świat fitografii oraz rozwoju w zawodzie fotografa. Miłośnik jazzu i muzyki alternatywnej.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Systemy motywacyjne oraz motywowanie zespołu / pracowników
 • Trening trenerów
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie kompetencjami / systemy kompetencyjne
 • Zarządzanie zespołem 
 • Coachingowy styl kierowania
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja
 • Onboarding – wprowadzenie do organizacji
 • Komunikacja (między innymi w oparciu o Extended DISC) 
 • Coaching indywidualny i grupowy
Anna Dziwulska

Anna Dziwulska

MENADŻER / TRENER / KONSULTANT BIZNESU / COACH

Dyplomowany trener biznesu, trener i konsultant Extended DISC, coach zespołowy i grupowy, superwizor coachingu. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w kierowania zespołami pracowników.

Dba o wysoką jakość usług często kierując się praktycznym doświadczeniem w upraszczaniu procesów przy wykorzystaniu narzędzie Lean Management. Posiada doświadczenie w obszarze rozwoju menadżerów, trenerów, coachów oraz pracowników sprzedaży bezpośredniej. Ma doświadczenie w organizowaniu konferencji dla menadżerów oraz we wdrażaniu strategii firmy. W swoją pracę zawsze wkłada dużo energii i zaangażowania, do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie ze szczególną uważnością na potrzeby uczestników i organizacji.

Prywatnie rozwijanie ludzi to dla niej pasja, uwielbia patrzeć jak ludzie wspinają się na wyższe poziomy umiejętności. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Przywództwo, w tym oceniania i motywowania pracowników.

 • Zarządzanie zespołem.

 • Budowania zespołów.

 • Komunikacja w zespole.

 • Motywowanie pracowników.

 • Coachingowy styl kierowania.

 • Profesjonalna obsługa klienta.

Nasi partnerzy.