Nasz zespół

Nasz Zespół tworzą ludzie, którzy z pasją podchodzą do rozwoju własnego oraz innych ludzi. Dzięki temu są kompetentni i odpowiedzialni, pokazujący możliwości „bycia lepszą wersją samego siebie każdego dnia”. Nasz Zespół to ludzie z bogatym doświadczeniem w różnych obszarach działalności biznesowej organizacji. Kadra, którą dysponujemy to przede wszystkim PRAKTYCY zarządzania i kierowania zespołami, zarządzania sprzedażą i obsługą klienta oraz pracy projektowej nad wyzwaniami biznesowymi. Połączenie ich DOŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI i PASJI jest gwarancją jakości i sukcesu Naszych KLIENTÓW oraz Naszej Firmy.

Ernest Grasela

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT ZARZĄDZANIA

"Małe kroki, które robisz do przodu są lepsze, niż duże, które tylko planujesz"

Certyfikowany trener, trener i konsultant Extended Disc oraz coach ACC International Coach Federation.
Menadżer z ponad 10 letnim doświadczeniem w kierowaniu ludźmi.
Ponadto doświadczony lider zespołów projektowych Lean Six Sigma zajmującymi się upraszczaniem procesów w firmach w oparciu o narzędzia Lean Management.
Trener i audytor metody 5S.
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych, których celem była poprawa jakości komunikacji, wzrost efektywności zawodowej menadżerów, doskonalenie kompetencji kierowniczych kadry menadżerskiej. Realizował autorskie projekty rozwojowe, które zawsze są dostosowane do specyfiki pracy uczestników i branży. W swojej pracy koncentruje się na efektywności i osiąganiu założonych celów oraz na rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoją menadżerowie zespołów handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz ich pracownicy. Podczas realizacji szkoleń dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki i sposobu uczenia się przez tę grupę uczestników. Szkolenia prowadzone przez niego są oceniane jako niezwykle ciekawe i praktyczne.

Prywatnie pasjonuje grami komputerowymi i współuczestniczy w propagowaniu kultury polskiej poprzez współtworzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie” i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego. Lubi piesze wędrówki po Tatrach i innych szczytach polskich gór.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie zespołem.
 • Budowania zespołów.
 • Przywództwo.
 • Komunikacja w zespole.
 • Motywowanie pracowników.
 • Metoda 5S
 • Coachingowy styl kierowania.
 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Szkolenia sprzedażowe dla handlowców i pracowników obsługi bezpośredniej
Elżbieta Rzeźnikowska

Elżbieta Rzeźnikowska

TRENERKA BIZNESU / COACH / MENTORKA / KONSULTANTKA ZARZĄDZANIA

Certyfikowana trenerka, coach, konsultantka Extended Disc;

Menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami oraz zespołami rozproszonymi. Z wykształcenia mgr inż. Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, studia podyplomowe: Logistyka przedsiębiorstw produkcyjnych i spedycyjnych; studia pedagogiczne.

W ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w biznesie uczy jak umiejętnie wykorzystywać narzędzia coachingowe w celu wydobywania potencjału pracowników i tworzenie przez to zaangażowanych zespołów. Szkolenia i warsztaty prowadzi zawsze w oparciu o nowoczesne metodach kształcenia z zakresu dydaktyki dla dorosłych. Projektuje programy rozwojowe ukierunkowane na realizację celów określonych przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb aktywizujących uczestnika warsztatów. W pracy wykazuje się profesjonalizmem opartym na wiedzy merytorycznej, doświadczeniu i wysokich umiejętnościach jej przekazania. 

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie zmianą w biznesie z wykorzystaniem HPI;
 • Komunikacja menadżerska;
 • Zarządzanie zespołami na każdym szczeblu organizacji;
 • Efektywna obsługa klienta;
 • Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie emocjami w pracy z klientami;
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole;
 • Inteligencja emocjonalna.
Zbigniew Kowalski

Zbigniew Kowalski

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT / PROJECT MANAGER / TRENER

"Myśl procesowo, działaj projektowo"

Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, Project Manager oraz Trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych przy wykorzystaniu metod i narzędzi Lean Management i Six Sigma.

Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt`s i Green Belt`s; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą DMAIC, PDCA (w tym 5s, Kaizen). Inicjator kół jakości, projektów 5s, pasjonat ciągłego doskonalenia.

Doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach (operacyjnych i menedżerskich), pozwoliło mu uczyć się od innych współpracowników i dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Jeżeli zapytasz: “I co z tego?” – odpowie: świadomość, że zarówno w ludziach jak i procesach jest niekończący się potencjał doskonalenia, a droga Six Sigma i Lean Management jest najlepszą receptą by to wykorzystać.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Six Sigma: White Belt/Yellow Belt, Green Belt.
 • Lean Management/Lean Manufacturing ( 5s, Muda, Kaizen, Visual Management, KPI, System Sugestii, Koła Jakości, PDCA, DMAIC, 8D).
 • Narzędzia analizy danych (Limity specyfikacji, Limity kontrolne, Histogram, Yamazumi Board).
 • Diagram Ishikawy, Diagram pokrewieństwa, How-How, Kanban, 5 Why, Gemba Walk
 • SIPOC, VOC, CTC/CTQ, FMEA.
 • Matryce kontroli-wpływu, ryzyk; Standaryzacja pracy (SOP, Instrukcje Stanowiskowe, Checklisty , Poka-Yoke).
 • Zarządzanie procesowe, Mapowanie procesów, BizAgi Process Modeler. Optymalizacja procesów biznesowych.
 • Efektywne prowadzenie spotkań, Zarządzanie Zespołem.
 • Negocjacje w biznesie.
Krzysztof Czyrnek

Krzysztof Czyrnek

TRENER BIZNESU / COACH / KONSULTANT HR

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem". Carl Gustav Jung

Certyfikowany Trener i Coach biznesowy. Swoje kompetencje budował między innymi w szkole trenerów ROZVIYAK oraz szkole Coachów Akademii SET. Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzania strategicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Na przestrzeni lat doskonalił swoje umiejętności podczas szeregu szkoleń i warsztatów w jednej z największych firm w Polsce.

Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu rozwoju umiejętności trenerskich, umiejętności menadżerskich, przywództwa, sprzedaży oraz umiejętności komunikacyjnych. Wspiera swoich klientów w rozwoju zarówno indywidualnym jak i wspiera organizacje i zespoły.

Zawodowo ostatnie 12 lat związane jest z obszarem HR z czego 5 lat na stanowisku HR Bussines Partnera. Na swojej drodze zawodowej zajmował się sprzedażą oraz zarządzał rozproszonymi zespołami sprzedażowymi.

W wolnych chwilach pasjonat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem portretu, reportażu i dokumentu. Prowadzi warsztaty wprowadzające w świat fitografii oraz rozwoju w zawodzie fotografa. Miłośnik jazzu i muzyki alternatywnej.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Systemy motywacyjne oraz motywowanie zespołu / pracowników
 • Trening trenerów
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie kompetencjami / systemy kompetencyjne
 • Zarządzanie zespołem 
 • Coachingowy styl kierowania
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja
 • Onboarding – wprowadzenie do organizacji
 • Komunikacja (między innymi w oparciu o Extended DISC) 
 • Coaching indywidualny i grupowy
Karolina Bolesta

Karolina Bolesta

PSYCHOLOŻKA / AKREDYTOWANA KONSULTANTKA HARRISON ASSESSMENTS

Certyfikowana konsultantka Harrison Assessments, mgr. psychologii, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zespołami Ludzkimi

Od kilku lat działa jako konsultantka Harrison Assessments, które pozwala organizacjom lepiej zrozumieć swoich pracowników, efektywniej zarządzać zespołami oraz skuteczniej planować ich rozwój i sukcesy. Narzędzie opiera się na badaniach nad sukcesem zawodowym, co pozwala na wskazanie czynników kluczowych dla osiągnięcia efektywności i satysfakcji zawodowej. Karolina w sesjach feedback’owych pomaga zrozumieć koncepcję jak i wyniki raportów HA by zidentyfikować kluczowe atuty i rezerwy oraz świadomie na nie wpływać.

Obszary zainteresowań w zakresie, których Karolina zgłębia swoją wiedzę to ochrona praw człowieka, prawa kobiet, różnorodność i budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej. Jest entuzjastką komunikacji bez przemocy (NVC).

Jako konsultatka Harrrison Assessments specjalizuje się w:
 • Budowaniu ścieżek rozwoju pracowników w organizacjach;
 • Przeprowadzaniu rekrutacji na stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla zarządzania;
 • Budowaniu kadry rezerwowej na stanowiska kierowniczne średniego i liniowego szczebla zarządzania;
 • Przygotowaniu sukcesji na stanowiska menadżerskie.
Jarosław Zamorski

Jarosław Zamorski

TRENER, COACH, KONSULTANT ZARZĄDZANIA

Certyfikowany konsultant Kirkpatrick Four Levels Evaluation, Erickson Professional Coach, Extended DISC oraz Ensize DISC. Psycholog - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od osiemnastu lat zajmuje się praktyczną psychologią w biznesie: znajdowaniem rozwiązań, budowaniem umiejętności, postaw i nawyków potrzebnych do osiągania celów.

Współpracuje z menedżerami i zespołami i ciągle to lubi. Projektuje programy rozwojowe, precyzując wspólnie ze Zleceniodawcą wyzwania biznesowe oraz kluczowe zachowania menedżerów konieczne do tego, aby im sprostać. Wdraża zespoły trenerskie do dużych projektów. Dba o dopasowanie programów rozwojowych, przeplatających działania rozwojowe podejmowane przez uczestnika w środowisku pracy, na sesjach indywidualnych oraz na sali szkoleniowej. Jako trener zrealizował około 1300 dni szkoleniowych - doświadczenie to przekłada się na elastyczność trenerską, praktyczne przykłady oraz nawyk badania perspektywy uczestników. Satysfakcję sprawia mu słuchanie historii wdrożeniowych przekazywanych przez uczestników i obserwowanie ich rozwoju.

Jako trener specjalizuje się w obszarach:
 • Zarządzanie zespołami na każdym szczeblu organizacji;
 • Budowanie efektywnych zespołów;
 • Efektywne spotkania biznesowe;
 • Design Thinking;
 • Coaching indywidualny, zespołowy i grupowy:
Anna Dziwulska

Anna Dziwulska

MENADŻERKA / TRENERKA / KONSULTANTKA BIZNESU / COACH

Dyplomowana trenerka biznesu, trenerka i konsultantka Extended DISC, coach zespołowy i grupowy, superwizorka coachingu. Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w kierowania zespołami pracowników.

Posiada doświadczenie w obszarze rozwoju menadżerów, trenerów, coachów oraz pracowników sprzedaży bezpośredniej. Ma doświadczenie w organizowaniu konferencji dla menadżerów oraz we wdrażaniu strategii firmy. W swoją pracę zawsze wkłada dużo energii i zaangażowania, do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie ze szczególną uważnością na potrzeby uczestników i organizacji.

Prywatnie rozwijanie ludzi to dla niej pasja, uwielbia patrzeć jak ludzie wspinają się na wyższe poziomy umiejętności. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Jako trenerka specjalizuje się w obszarach:
 • Przywództwo, w tym oceniania i motywowania pracowników.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Budowania zespołów.
 • Komunikacja w zespole.
 • Motywowanie pracowników.
 • Coachingowy styl kierowania.
 • Profesjonalna obsługa klienta.

Nasi partnerzy.