Lean Six Sigma

Lean Management - tzw. szczupłe (uszczuplone) zarządzanie to koncepcja rodem z Japonii, której podstawowymi założeniami są uproszczenie procesów zachodzących w firmie i minimalizacja kosztów przy jednoczesnym dbaniu o pracownika i podnoszeniu jakości świadczonych usług. Dzięki tej metodzie dochodzi do trwałej zmiany kultury organizacyjnej. Choć koncepcja lean management - a właściwie jej poprzedniczka, czyli lean manufacturing - najlepiej sprawdza się w firmach produkcyjnych (swój początek miała w zakładach produkcyjnych Toyoty jako Toyota Production System), można ją z powodzeniem zastosować w praktycznie każdym przedsiębiorstwie.

Podstawowe założenia Lean Management:

 1. Elastyczność struktury organizacyjnej
 2. Ciągłe doskonalenie organizacji poprzez szkolenia kadry i pracowników
 3. Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych/zespołów pracujących nad określonymi zadaniami
 4. Podział odpowiedzialności
 5. Eliminacja marnotrawstwa zasobów, m.in. przez minimalizację zapasów i maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej

Zasady lean management:

 1. Zidentyfikowanie wartości z punktu widzenia klienta
 2. Mapowanie strumienia wartości
 3. Ciągłość procesu produkcyjnego/dostarczania usługi
 4. System pull zamiast push - napędzanie działalności popytem
 5. Nieustanne doskonalenie procesów zgodnie z filozofią kaizen

Co daje wdrożenie lean management?

Wprowadzenie szczupłego zarządzania do firmy niesie ze sobą wymierne korzyści, do których należą:

 • większa wydajność,
 • ograniczenie marnotrawstwa i redukcja ilości odpadów,
 • lepsza kontrola nad surowcami i zapasami w procesie produkcji (lean production),
 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • ograniczenie kosztów działalności,
 • większa konkurencyjność rynkowa,
 • lepsza jakość dostarczanych produktów/usług,
 • sprawniejsze dostarczanie produktów/usług,
 • elastyczność strukturalna umożliwiająca szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych,
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespołach.

Z ERP Progessio możesz zmienić swoją firmę w nowoczesne, sprawnie działające przedsiębiorstwo dzięki Lean Six Sigma, Metodzie 5S, Problem Solving oraz innym rozwiązaniom lean management.


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.