Coaching Dla Biznesu

 

Chyba każdy z nas słyszał już ten termin, ale mało kto zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę się pod nim kryje. Najprościej rzecz ujmując, jest to metoda wspierania rozwoju, mająca formę cyklu spotkań coacha z klientem. W ich trakcie coach pomaga klientowi w wyznaczeniu ważnych dla niego celów, aktywnie słuchając, zadając pytania oraz stosując dedykowane narzędzia i zadania rozwojowe. Dzięki temu klient może odnaleźć drzemiące w nim zasoby umożliwiające realizację celów oraz ustalić i wdrożyć potrzebne plany działania. Krótko mówiąc - coach pomaga podnieść jakość życia (prywatnego i zawodowego) poprzez wspólne odkrywanie i efektywne wykorzystanie osobistego potencjału.

W ramach naszej pracy coachingowej wspieramy klientów w następujących obszarach:

 

COACHING OSOBISTY/ŻYCIOWY

Coaching indywidualny realizowany na zlecenie prywatnej osoby. Temat zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizowania wizji w życiu, przygotowywania planów, rozwoju kariery (career coaching), budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, kreatywności, niezależności finansowej, wychowywania dzieci, podejmowania ważnych decyzji itd.

COACHING BIZNESOWY

Business coaching koncentruje się na realizacji celów biznesowych firmy, wyznaczonych przez Ciebie jako właściciela biznesu lub wyznaczonych przez organizację. Połączenie coachingu biznesowego z Twoim coachingiem osobistym daje jeszcze lepsze rezultaty - postępy w obu procesach coachingowych mają bezpośrednie przełożenie na wyniki, kierunek i dynamikę rozwoju Twojej firmy/biznesu.

 

 

COACHING ZESPOŁOWY

Odmiana coachingu koncentrująca się na działaniach i celach całego zespołu. Proces coachingowy ma tutaj na celu wypracowanie poczucia wspólnoty i wspólnego systemu wartości, wzbudzenie odpowiedzialności za sukces zespołu w każdym z jego członków oraz sformułowanie i realizację wspólnych celów.

COACHING GRUPOWY

W procesie coachingu grupowego wykorzystuje się metody pracy warsztatowej - jest nastawiony na indywidualną pracę każdego członka grupy. Każdy członek grupy pracuje więc z coachem nad własnymi celami, ale ma też dodatkowe wsparcie ze strony reszty uczestników.

Coaching, a inne formy rozwojowe:

COACHING, A SZKOLENIE

Typowe szkolenia skupiają się na przekazywaniu wiedzy, ćwiczeniu umiejętności oraz pracy nad zmianą postaw. Z coachingiem łączy je właśnie motywowanie do korzystnych zmian i doskonalenia posiadanych umiejętności. Obie metody wykorzystują też aktywne słuchanie i zadawanie pytań. W procesach coachingowych o wiele ważniejsza jest jednak osobista odpowiedzialność klienta i jego zaangażowanie w podejmowane działania. Większy jest też zakres pracy coachingowej - może objąć wszystkie czynniki wpływające na realizację założonych celów, np. rozwój osobisty, motywację, poczucie własnej wartości, organizację pracy, środowisko, a nawet balans między życiem osobistym i zawodowym.

COACHING, A PSYCHOTERAPIA

W tym przypadku obie formy łączy to, że nie dają gotowych odpowiedzi i aktywnie angażują klienta w poprawę jakości jego życia. Różnica tkwi w okresach, na których się skupiają - w przypadku coachingu koncentrujemy się na teraźniejszości i dążeniu do możliwie najlepszej przyszłości, natomiast klasyczna psychoterapia zajmuje się przeszłymi zdarzeniami wpływającymi na aktualny stan psychiczny i jego poprawą. A przynajmniej tak to wygląda w bardzo dużym uproszczeniu.

COACHING A MENTORING

Mentoring to proces wykorzystujący relację mistrz-uczeń do osiągnięcia celów zawodowych. Mentor jest więc ekspertem o dużym doświadczeniu w danym zawodzie - rozwój klienta następuje właśnie dzięki niemu. Punktem wspólnym dla coachingu i mentoringu jest zatem wspieranie klienta przy realizowaniu jego celów. W coachingu brak natomiast elementu przekazywania wiedzy i doświadczeń - rozwój odbywa się w oparciu o potencjał klienta.

 


 

Ile czasu trwa coaching?

Dokładny czas trwania procesu coachingowego jest trudny do ustalenia - wszystko zależy od potrzeb danego klienta oraz ilości podjętych celów. Może to więc być zarówno od 3 do 6 miesięcy, jak i znacznie dłużej.

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Organizowane przez nas sesje trwają 60-90 minut i odbywają się co 2-3 tygodnie. Daje to czas na realizację zadań zmierzających ku osiągnięciu wyznaczonych celów.

Przed przystąpieniem do procesu coachingowego zawsze proponujemy tzw. sesję „ZERO”, na której można poznać podstawy coachingu i zapoznać się z coachem. Pozwala to uniknąć potencjalnych niekompatybilności na linii klient-coach. WAŻNE!! SESJA „ZERO” JEST CAŁKOWICIE DARMOWA.

Coaching z ERP Progressio to gwarancja:

  • Pracy zgodnej z KODEKSEM ETYCZNYM INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF)
  • Kluczowych kompetencji zgodnych z wytycznymi ICF
  • DOŚWIADCZONYCH COACHÓW – każdy ma za sobą wiele lat praktyki w roli coacha

Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Nasi partnerzy.