Szkolenia menadżerskie

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

W ramach szkoleń z tego zakresu menadżerzy dowiedzą się czym różni się zespół od grupy, jakie role przyjmują pracownicy w zespołach oraz jak skutecznie nimi kierować.

Każdy z uczestników pozna swój styl kierowania jako dominujący oraz nauczy się dostosowywać go do pracownika w zależności od jego poziomu rozwoju w zakresie wykonywanych zadań.

Menadżerzy pozyskają wiedzę oraz nauczą się skutecznie komunikować z zespołem oraz pracownikami wykorzystując w tym zakresie metody oparte o wzajemny szacunek i partnerstwo.

 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE WG EXTENDED DISC

W ramach tego szkolenia menadżerzy będą mieć możliwość nauczenia się jak wykorzystać metodologie EXTENDED DISC w celu usprawnienia komunikacji interpersonalnej pomiędzy nimi, a zespołem.

Poznają typologię ludzkich zachowań w oparciu o teorię Carla G. Junga oraz dowiedzą się jak ją wykorzystać w procesie komunikowania się z pracownikami.

Poznają swój preferowany styl zachowania się i komunikowania z ludźmi oraz nauczą się rozpoznać style komunikacji u swoich pracowników.

Dzięki szkoleniu menadżerzy poprawią swoją efektywność w zakresie komunikacji, co pozwoli im skuteczniej wydawać polecenia i realizować powierzone ich zespołom cele i zadania.

 

NARZĘDZIA COACHINGOWE DLA MENADŻERÓW

W ramach tego szkolenia menadżerzy otrzymają wiedzę oraz umiejętności posługiwania się narzędziami COACHINGOWYMI, które można wykorzystywać w procesie kierowania zespołem.

Niniejsze narzędzia wspierają menadżera w skutecznym wyznaczaniu celów i zadań pracownikom oraz pomagają budować relacje w zespole oparte o partnerstwo i zaufanie.

Korzyści dla uczestników to przede wszystkim podwyższenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami, poprawa efektywności zarządzanych przez siebie zespołów oraz poprawa relacji w zespole i zmniejszenie ilości konfliktów w zespole.


Wszystkie szkolenia opracowane są wg metody 70:20:10 tj. 70% czasu szkolenia to praktyka poprzez DOŚWIADCZANIE na sali szkoleniowej oraz środowisku pracy, 20% to wsparcie uczestników w formie mentoringu i coachingu oraz 10% to wsparcie w formie materiałów i e-learningu.

 


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.