Problem solving

Problem Solving polega na skutecznym rozwiązywaniu problemów, pojawiających się w pracy lidera. Za jego kluczowe elementy przyjmuje się:

 • rozwiązywanie problemu organizacji zespołowo,

 • analiza problemu dokonywana jest od ogółu do szczegółu,

 • najistotniejsze są liczby, dane oraz fakty, nie opinie poglądy, przekonania,

 • poszukiwanie rozwiązań w zachodzących procesach, nie winnych,

 • ustanowienie nowego standardu pracy poprzez eliminację problemu.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie liderów przedsiębiorstwa do skutecznego rozwiązywania problemów organizacji, z którymi przychodzi im się mierzyć w codziennej pracy. Uczestnik zostanie wyposażony w pakiet narzędzi, zapobiegających zbyt szybkim przejściem z etapu diagnozy do implementacji rozwiązania.

Uczestnicy pozyskają wiedzę o definiowaniu i identyfikowaniu problemu, pozyskiwaniu o nim danych, czynnikach go wywołujących, sposobach generowania najskuteczniejszych rozwiązań oraz systemowym podejściu do jego rozwiązania.

Dodatkowo zapoznają się z technikami kreatywnego myślenia, wspierającymi poszukiwanie rozwiązania problemu.

Uczestnicy dowiedzą się o marnotrawstwie w procesach podczas rozwiązywania problemów, ryzyku niepowodzenia, pilotażu rozwiązania oraz wprowadzenia i stosowania nowego standardu.

Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować problem, pozyskać o nim dane, ustalić czynniki go wywołujące oraz zaprojektować najskuteczniejsze jego rozwiązania oraz systemowym podejściu do jego rozwiązania. Dodatkowo, będą umieli posługiwać się technikami kreatywnego myślenia, wspierającymi poszukiwanie rozwiązań problemu. Uczestnicy będą potrafili określić marnotrawstwo w procesach, określić i przeanalizować ryzyko niepowodzenia, przeprowadzić pilotaż ustalonego rozwiązania oraz wypracować określony o powyższe dane standard rozwiązania zdefiniowanego i zanalizowanego problemu.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów pojawiających się w przedsiębiorstwie oraz będą w sposób świadomy samodoskonalili swój warsztat pracy.

Szkolenie skierowane jest do liderów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, zarządzających zespołami pracowniczymi oraz podejmujących kluczowe dla firmy decyzje

Forma prowadzenia szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o praktyczne warsztaty zarówno na sali szkoleniowej jak również bezpośrednio w miejscu pracy. Warsztaty prowadzone są na przykładach obrazujących rzeczywistość w środowisku pracy danej firmy.

Szkolenie obejmuje trzy dwudniowe sesje szkoleniowe rozłożone w okresie 3 miesięcy. Pomiędzy sesjami szkoleniowymi zespoły wdrożeniowe mają za zadanie skutecznie zaimplementować narzędzia PROBLEM SOVING przy rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych.

Każda sesja szkoleniowa rozpoczyna się od podsumowania działań jakie miały miejsce w zakładzie pracy.


 

Program szkolenia

 „Problem Solving

1. Problem
Definiowanie i zidentyfikowanie problemu – 5WHY 2 HOW w praktyce

2. Analiza biznesowa problemu
​Dane, liczby oraz klient procesu a pozyskanie danych o problemie (Diagram PARETO, Histogram)

3. PDCA w praktyce
Systemowe przejście od problemu do rozwiązania

4. ​MUDA (STRATA)
Marnotrawstwa w procesach

5. Techniki kreatywnego myślenia
Wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań

6. Przyczyny problemu
Czynniki powodujące problem (Diagram ISHIKAWA, 5WHY)

7. Rozwiązania problemu
Sposoby na znalezienie i wygenerowanie najskuteczniejszych rozwiązań – burza mózgów w praktyce (Diagram How How)

8. Ryzyko
Definiowanie ryzyka, jego rodzaje oraz sposoby analizowania

9. ​Pilotaż
Przetestowanie ustalonych (wygenerowanych) rozwiązań

10. Standard
Definiowanie standardu

11. Kaizen
Doskonalenie nigdy nie ma końca


Efekty kształcenia:

Na poziomie wiedzy Uczestnicy:

 • Posiadają wiedzę o identyfikowaniu problemu, jego możliwych czynnikach oraz sposobach rozwiązania w ujęciu systemowym.

 • Znają techniki kreatywnego myślenia.

 • Posiadają praktyczną wiedzę o marnotrawstwie w procesie rozwiązania problemu, ryzyku niepowodzenia oraz pilotażu rozwiązania.

 • Posiadają praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia systemowego standardu rozwiązania zdefiniowanego problemu.

Na poziomie umiejętności Uczestnicy:

 • Potrafią zidentyfikować problem, a nie opierać się na jego symptomach.

 • Potrafią rozwiązać problem w skuteczny, efektywny, systemowy i długofalowy, a nie doraźny, incydentalny i pozbawiony efektywności.

 • Potrafią stosować techniki kreatywnego myślenia.

 • Potrafią zwiększyć efektywność zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

 • Potrafią budować zaangażowanie wśród pracowników w proces rozwiązywania problemów.

 • Potrafią zmienić postawy pracowników firmy na proaktywne i budujące odpowiedzialność za procesy.

 • Potrafią stworzyć systemowy standard rozwiązania zdefiniowanego problemu oraz wprowadzić go w przedsiębiorstwie.

Na poziomie kompetencji społecznych Uczestnicy:

 • Podnieśli swoje kompetencje społeczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.

 • W sposób świadomy samodoskonalą swój warsztat pracy.

 


W ramach współpracy gwarantujemy:

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do każdego Klienta poprzez przeprowadzenie analizy stanu obecnego i zdiagnozowanie problemów biznesowych, które warto wyeliminować.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do uczestników szkolenia poprzez zapewnienie wsparcia Trenera po szkoleniu w ramach, którego będę mieć możliwość konsultowania z nim spraw związanych z treściami omawianymi podczas sesji szkoleniowych.

DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia zasad PROBLEM SOLVING zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych.

KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH do wykorzystania przez uczestników po szkoleniach.

METODY SZKOLENIOWE w 100% wykorzystywane będą narzędzia aktywizujące uczestników do praktykowania nowych umiejętności w bezpiecznych warunkach (case study, eksperymenty, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, filmy).

ZADANIE WDROŻENIOWE nasze szkolenia w 90% opierają się na doświadczaniu, więc aby podnieść jego efektywność po każdej sesji szkoleniowej z uczestnikami zostanie uzgodnione indywidualne zadanie wdrożeniowe do realizacji w miejscu pracy.

Informacje organizacyjne:
Koszt jednostkowy szkolenia:

Kalkulacja cenowa uzgadniania jest indywidualnie z klientem w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w tym zakresie.

 


 

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Doświadczenie, Odpowiedzialność, Pasja

Nowe wyzwania zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania. Ciekawość i zainteresowanie pomagają zdobyć niezbędną wiedzę. Prowadzenie treningu wykwalifikowanych profesjonalistów wymaga gruntownego przygotowania merytorycznego, ale również charyzmy. Dzięki niej uczestnicy interesują się tematyką zagadnień. Otwarta postawa naszych trenerów na sali szkoleniowej pozwala wykorzystać kreatywność szkolonych osób. Stworzenie dynamicznego i progresywnego środowiska w grupie uczącej się urozmaica zajęcia, które przyjmują interesującą i interaktywną formę doskonalenia ich potencjału. Wykorzystanie doświadczeń trenerów i uczestników przynosi najlepsze rezultaty w rozwijaniu zawodowych kompetencji.
Dlatego po pierwsze DOŚWIADCZENIE.

 

Praca z ludźmi na rzecz ich rozwoju to wielka odpowiedzialność. Podczas prowadzonych treningów uczestnicy zdobywają nową wiedzę i nowe narzędzia, które później posłużą zmianie ich postaw i zachowań. W związku z tym praca TRENERA musi być wykonywana zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Sztuka szczerej, otwartej i uczciwej komunikacji najlepiej charakteryzuje nasz styl prowadzenia szkoleń. Odpowiedzialne i etyczne wykonywanie naszej pracy utrzymuje wysoki poziom szkoleń i nadaje im szczególny charakter, dzięki któremu zarówno zleceniodawcy jak i sami zainteresowani mogą zaufać naszej firmie.
Dlatego po drugie ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

Odnajdywanie pasji w ciężkiej pracy jest bardzo trudne. W natłoku codziennych myśli każdy z nas traci poczucie tego, co daje nam energie. Przyzwyczajamy się do powtarzalnych rutynowych zajęć akceptując monotonny stan rzeczy. Po wielu latach doświadczenia wyniki naszej pracy często umiejscawiają się gdzieś na środku skali naszych osiągnięć.

Trenerzy naszej firmy to ludzie, którzy w rozwoju innych odnaleźli własną pasję. Naszym zadaniem jest odkrywanie nowych talentów oraz dalsze poszerzanie perspektyw profesjonalistów. Każdy z nas jest inny, co gwarantuje ciągłe wyzwania w pracy zawodowej trenera.

Pasja i ciągła dociekliwość rozwijają własne JA, nie tylko zawodowe, ale także osobiste. Energia uczestników naszych szkoleń pozwala na rozwój własny i dalsze dążenie do doskonałości. To gwarancja nie tylko sukcesu naszej firmy, ale przede wszystkim sukcesu UCZESTNIKÓW naszych szkoleń.
Dlatego po trzecie PASJA


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.