Metoda 5S

Szczegółowe cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kierownictwa firmy na każdym szczeblu kierowania, pracowników produkcyjnych i biurowych do skutecznego wdrożenia metody 5S w środowisku pracy.

Ponadto celem szkolenia jest wdrożenie metody 5S w obszarach bezpośrednio produkcyjnych oraz w obszarach administracyjnych (biura).

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metody 5S, narzędzi stosowanych w środowisku, innych narzędzi lean manufacturing. Ponadto uczestnicy dowiedzą się czym jest zmiana, jak skutecznie komunikować i wdrażać zmiany w organizacji oraz jakie narzędzia stosować, aby zmniejszyć opór pracowników przed zmianą.

Uczestnicy poznają korzyści z wdrożenia metody 5S dla klientów, pracowników oraz całej firmy.

Uczestnicy praktycznie wdrożą poznane narzędzia w środowisku pracy, nauczą się komunikować zmiany pracownikom oraz będą potrafili wykorzystywać pomysły pracowników do organizacji stanowisk pracy. Uczestnicy będą lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników w odniesieniu do organizacji miejsca pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej firmy, liderów projektów oraz pracowników uczestniczących w wdrożeniu metody 5S w firmie.

Forma prowadzenia szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o praktyczne warsztaty zarówno na sali szkoleniowej jak również bezpośrednio w miejscu pracy. Warsztaty prowadzone są na przykładach obrazujących rzeczywistość w środowisku pracy danej firmy.

Szkolenie obejmuje trzy dwudniowe sesje szkoleniowe rozłożone w okresie 3 miesięcy. Pomiędzy sesjami szkoleniowymi zespoły wdrożeniowe mają za zadanie wdrożyć narzędzia i pozyskaną wiedzę w zakresie 5S w wyznaczonym obszarze w firmie.

Każda sesja szkoleniowa rozpoczyna się od podsumowania działań jakie miały miejsce w zakładzie pracy.


 

Program szkolenia

 „Metoda 5S w praktyce”

 1. Zaangażowanie kierownictwa jako kluczowy czynnik sukcesu wdrożenia metody 5S w firmie.
 2. Struktura w ramach wdrożenia metody 5S jako podstawa budowania odpowiedzialności wśród pracowników.
 3. Metoda 5S – czy potrzebujemy wdrożenia 5S w naszej firmie?
 4. Dlaczego zgadzamy się na brak organizacji stanowisk pracy w firmie?
 5. Metoda 5S – definicja.
 6. 1S – SELEKCJA – Zasady realizacji
 7. AUDYT 5S – Sprawdź gdzie jesteś, za nim zrobisz następny krok.
 8. MUDA czyli jakie straty w procesach możemy eliminować dzięki wdrożeniu 5S.
  W poszukiwaniu STRAT w procesach.
 9. ZMIANA – czy jest faktycznie czego się obawiać?
  Gra symulacyjna
 10. 2S – SYSTEMATYKA czyli wszystko na swoim miejscu.
  Zasady systematyki
 11. Narzędzia wspierające wdrożenie 2S
  Visual Management, Oznaczenia pionowe i poziome
 12. Systematyka w obszarach IT
  Zarządzanie zawartością na dyskach lokalnych i sieciowych
 13. TABLICA 5S czyli przekazanie informacji gdzie jesteśmy z naszym 5S
 14. 3S – SPRZĄTANIE czyli zadbaj o stanowisko pracy nie tylko od święta
  Budowanie harmonogramów sprzątania w codziennej pracy.
 15. 4S – STANDARYZACJA na czym polega i jakie narzędzia wykorzystujemy do budowania standardów.
 16. 5S – SAMODYSCYPLINA czyli utrzymanie i doskonalenie w praktyce.
 17. KAIZEN – ciągłe doskonalenie w praktyce.
 18. Wdrożenie w praktyce, czyli widzimy się na zakładzie.

 

Efekty kształcenia:

Na poziomie wiedzy Uczestnicy:

 • Znają definicję metody 5S oraz z jakich etapów się składa.
 • Znają poszczególne kroki metody 5S oraz wiedzą na czym polegają.

 • Znają narzędzia stosowane na poszczególnych etapach wdrożenia metody - Visual Management, checklisty, harmonogramy, Diagram Spaghetti, czerwone etykiety.

 • Znają podstawy zarządzania zmianą i mechanizm jakie zachodzą w zespołach podczas wdrażania zmiany.

Na poziomie umiejętności Uczestnicy:

 • Potrafią w praktyce przeprowadzić SELEKCJĘ w środowisku pracy.

 • Potrafią wykorzystać Visual Management do zorganizowania środowiska pracy w sposób optymalny.

 • Potrafią znaleźć MUDA w procesach oraz podjąć działania do ich wyeliminowania.

 • Potrafią wykorzystać Diagram Spaghetti do diagnozy i analizy środowiska pracy.

 • Potrafią przygotować Zespoły do wdrożenia zmiany.

 • Potrafią angażować Zespoły do dzielenia się pomysłami oraz ich wdrażania w środowisku pracy.


 

Korzyści z dla Waszej firmy, to przede wszystkim:

 • Bezpieczeństwo ludzi i otoczenia, co przełoży się na zmniejszenie ilości wypadków w pracy.

 • Wyższa jakość zarówno wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług.

 • Wyższa jakość obsługi klienta.

 • Wizerunek firmy jako wiarygodnej i wdrażającej międzynarodowe standardy w zakresie organizacji stanowisk pracy w firmie.

 • Przyjazne środowisko pracy dla pracowników oraz zmotywowane zespoły pracowników.

 • Zaangażowanie pracowników całej firmy w jej budowanie.

 • Rozwój firmy poprzez wdrożenie pomysłów pracowników.

 • Ograniczenie czasochłonności wykonywanych procesów produkcyjnych oraz biurowych.


 

W ramach współpracy gwarantujemy:

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do każdego Klienta poprzez przeprowadzenie analizy stanu obecnego firmy, co pozwoli na zidentyfikowanie problemów jakie występują w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz wskazanie kierunków dostosowania ich wg 5S.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do uczestników szkolenia poprzez zapewnienie wsparcia Trenera po szkoleniu w ramach, którego będę mieć możliwość konsultowania z nim spraw związanych z treściami omawianymi podczas sesji szkoleniowych.

DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW i AUDYTORÓW METODY 5S praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia tej metody w branży produkcyjnej oraz usługowej

KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH do wykorzystania przez uczestników po szkoleniach.

METODY SZKOLENIOWE w 100% wykorzystywane będą narzędzia aktywizujące uczestników do praktykowania nowych umiejętności w bezpiecznych warunkach (case study, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, filmy, praktyka w środowisku pracy).

ZADANIE WDROŻENIOWE nasze szkolenia w 90% opierają się na doświadczaniu, więc aby podnieść jego efektywność po każdej sesji szkoleniowej z uczestnikami zostanie uzgodnione indywidualne zadanie wdrożeniowe do realizacji w miejscu pracy.

 

Informacje organizacyjne:

Koszt jednostkowy szkolenia:

Kalkulacja cenowa uzgadniania jest indywidualnie z klientem w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w tym zakresie.

Cena szkolenia obejmuje:

Uczestnictwo w zajęciach, opiekę merytoryczną szkoleniowca, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia

 


 

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Doświadczenie, Odpowiedzialność, Pasja

Nowe wyzwania zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania. Ciekawość i zainteresowanie pomagają zdobyć niezbędną wiedzę. Prowadzenie treningu wykwalifikowanych profesjonalistów wymaga gruntownego przygotowania merytorycznego, ale również charyzmy. Dzięki niej uczestnicy interesują się tematyką zagadnień. Otwarta postawa naszych trenerów na sali szkoleniowej pozwala wykorzystać kreatywność szkolonych osób. Stworzenie dynamicznego i progresywnego środowiska w grupie uczącej się urozmaica zajęcia, które przyjmują interesującą i interaktywną formę doskonalenia ich potencjału. Wykorzystanie doświadczeń trenerów i uczestników przynosi najlepsze rezultaty w rozwijaniu zawodowych kompetencji.
Dlatego po pierwsze DOŚWIADCZENIE.

 

Praca z ludźmi na rzecz ich rozwoju to wielka odpowiedzialność. Podczas prowadzonych treningów uczestnicy zdobywają nową wiedzę i nowe narzędzia, które później posłużą zmianie ich postaw i zachowań. W związku z tym praca TRENERA musi być wykonywana zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Sztuka szczerej, otwartej i uczciwej komunikacji najlepiej charakteryzuje nasz styl prowadzenia szkoleń. Odpowiedzialne i etyczne wykonywanie naszej pracy utrzymuje wysoki poziom szkoleń i nadaje im szczególny charakter, dzięki któremu zarówno zleceniodawcy jak i sami zainteresowani mogą zaufać naszej firmie.
Dlatego po drugie ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

Odnajdywanie pasji w ciężkiej pracy jest bardzo trudne. W natłoku codziennych myśli każdy z nas traci poczucie tego, co daje nam energie. Przyzwyczajamy się do powtarzalnych rutynowych zajęć akceptując monotonny stan rzeczy. Po wielu latach doświadczenia wyniki naszej pracy często umiejscawiają się gdzieś na środku skali naszych osiągnięć.

Trenerzy naszej firmy to ludzie, którzy w rozwoju innych odnaleźli własną pasję. Naszym zadaniem jest odkrywanie nowych talentów oraz dalsze poszerzanie perspektyw profesjonalistów. Każdy z nas jest inny, co gwarantuje ciągłe wyzwania w pracy zawodowej trenera.

Pasja i ciągła dociekliwość rozwijają własne JA, nie tylko zawodowe, ale także osobiste. Energia uczestników naszych szkoleń pozwala na rozwój własny i dalsze dążenie do doskonałości. To gwarancja nie tylko sukcesu naszej firmy, ale przede wszystkim sukcesu UCZESTNIKÓW naszych szkoleń.
Dlatego po trzecie PASJA


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.