Lean Management

Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników.

Koncepcja Lean Management zakłada:

 1. Elastyczność struktury organizacyjnej.
 2. Ciągłe doskonalenie organizacji poprzez szkolenia kadry i pracowników.
 3. Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem.
 4. Podział odpowiedzialności.

Koncepcja Lean management zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów, przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i wszelkich procesów pracy.

Do obszarów zastosowań koncepcji Lean management należy:

 • produkcja,
 • zaopatrzenie i zbyt,
 • organizacja i kierowanie.

Lean management koncentruje się na realizacji czterech wzajemnie powiązanych celów, są to:

 1. Krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego.
 2. Terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami.
 3. Minimalne zapasy.
 4. Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Lean management jako koncepcja zajmuje się również problemem wyeliminowania wszelkich marnotrawstw.

Poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach działalności przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji zakłada dążenie do stworzenia perfekcyjnej organizacji by spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym poziomie satysfakcję załogi.


Ernest Grasela

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:

Ernest Grasela

TRENER / COACH / KONSULTANT BIZNESU

 

Email: ernest.grasela@erpprogressio.pl
Telefon: +48 608 086 919

Nasi partnerzy.